Cele

Mniejszości narodowe

Działanie na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Niepełnosprawni

Usamodzielnianie osób niepełnosprawnych oraz wspieranie ich rozwoju osobistego.

Dziedzictwo kulturowe

Podtrzymywanie, upowszechnianie i rozwój świadomości dziedzictwa narodowego.

Tradycja narodowa

Wspomaganie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości.

Wolność i prawa człowieka

Ochrona wolności oraz praw człowieka oraz wspieranie inicjatyw obywatelskich.

Integracja narodowa

Budowanie relacji europejskich oraz wspieranie rozwoju współpracy międzynarodowej.

Wizja

Rozwój

Postaw nastawionych na aktywne wspieranie społeczeństwa międzynarodowego.

Edukacja

Wspierająca poznawanie języków obcych oraz komunikacji międzykulturowej.

Świadomość

Otaczającego nas świata to podstawa do zacierania różnic międzykulturowych.

Misja

Łączyć

Ludzi z różnych kultur świata aby dostrzegli i zrozumieli jego piękno.

Pomagać

Wszystkim potrzebującym bez względu na ich kulturę czy pochodzenie.

Organizować

Spotkania z podróżnikami i naukowcami, wystawy oraz wydarzenia kulturalne.