Misja

Naszą misją jest połączyć ludzi z wszystkich kultur świata.

Wizja

Pewnego dnia nie będzie konfliktów na tle narodowościowym.

Cel

Edukowanie w kierunku zrozumienia różnic międzykulturowych.